Frida Stranne

Frida Stranne är född 1971 i Halmstad och doktorerade 2011 vid
Göteborgs universitet med avhandlingen George W. Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik. Hon är lektor och forskare med särskild inriktning på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, men har på senare år även studerat och skrivit om den inrikespolitiska utvecklingen och demokratins försvagning i USA. Sedan 2003 har hon gjort åtskilliga fältstudier runt om i USA och 2013–2014 var hon gästforskare vid American University, Washington DC.

Tidigare har hon skrivit Supermakten – vad varje svensk bör
veta om USA
(Mondial 2020) och hon är en flitigt återkommande expertkommentator i svensk media om frågor som rör amerikansk
politik och samhällsutveckling. Våren 2023 är hon tillsammans med Trita Parsi aktuell med boken Illusionen om den amerikanska freden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla