Tankar kring Sveriges debattklimat

Svensk säkerhetsdebatt har blivit okunnig, ensidig och ohederlig

Vi var halvvägs färdiga med vår bok om ”Illusionen om den amerikanska freden” när Putin invaderade Ukraina. Vi förstod redan...