Format: 160mmx234mm mm, Övrigt
Antal sidor: 398
Utgivningsår: 2023
ISBN: 9789177753261

FiendenSveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag

Dick Harrison

Ingen av Sveriges grannar har gett landet lika många anledningar till misstänksamhet och rädsla som Ryssland. Ryssen är den hävdvunne farlige främlingen och det är inte svårt att förstå varför: skärgårdshärjningarna kring 1720, invasionen 1808, den tsaristiska repressionen vid förra sekelskiftet, Stalins tyranni och aggression mot Finland 1939, kärnvapenhotet under efterkrigstiden, Raoul Wallenbergs öde, Putins krig mot Ukraina, och så vidare. Vi har lärt oss att Ryssland = Fienden. Den här boken spårar Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder nära och goda men relationen har senare definierats som arvfiendskap. 

Historien har aldrig varit förutsägbar, och framför allt – den är inte slut. Att Sverige nu lämnar sin alliansfrihet och rättar in sig i Natoledet är en direkt konsekvens av en historiskt betingad fruktan för grannen i öster.

Beställ e-bok

Recensioner

"Bokens storhet ligger framför allt i att den lyckas skapa en fördjupad förståelse av hur nutiden och historien hela tiden samverkar i skapandet av vår världsbild och i bilden av den idealtypiske ryske fienden."

Mats K.G. Johansson
BTJ

"Den som vill lära sig av och förvånas över Rysslands sätt att hantera inrikes och utrikes motståndare kan med fördel läsa Dick Harrisons bok ...  Den kunde inte vara mer välkommen, och inte bara på grund av dess aktualitet utan också därför att ... kunskaper om de historiska relationerna mellan Sverige och Ryssland är nödvändiga om vi vill förstå de processer som pågår i dag. Författaren delar generöst med sig av sitt närmast encyklopediska vetande" "

Bengt Jangfeldt
SvD

Dick Harrison

Dick Harrison är professor i historia i Lund och en av Sveriges främsta historiska författare. Han har gett ut över 40 böcker och bland annat vunnit Augustpriset i fackboksklassen för Stora döden (2000), utgiven av Ordfront förlag. 2007 kom hans första historiska roman, Ofärd, som följdes av två uppföljare och 2020 kom han ut med Herrens år 1398 en ny historisk romanserie, om Thierry av Liège. Under 2022 kom fackboken Imperiernas fall, som tar ett helhetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall...

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla