Fienden : Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag
Dick Harrison

Ingen av Sveriges grannar har gett landet lika många anledningar till misstänksamhet och rädsla som Ryssland. Ryssen är den hävdvunne farlige främlingen och det är inte svårt att förstå varför: skärgårdshärjningarna kring 1720, invasionen 1808, den tsaristiska repressionen vid förra sekelskiftet, Stalins tyranni och aggression mot Finland 1939, kärnvapenhotet under efterkrigstiden, Raoul Wallenbergs öde, Putins krig mot Ukraina, och så vidare. Vi har lärt oss att Ryssland = Fienden. Den här boken spårar Sveriges relation till Ryssland tillbaka till vikingatiden. För ett drygt millennium sedan var banden mellan våra länder nära och goda men relationen har senare definierats som arvfiendskap. 

Historien har aldrig varit förutsägbar, och framför allt – den är inte slut. Att Sverige nu lämnar sin alliansfrihet och rättar in sig i Natoledet är en direkt konsekvens av en historiskt betingad fruktan för grannen i öster.

”Bokens storhet ligger framför allt i att den lyckas skapa en fördjupad förståelse av hur nutiden och historien hela tiden samverkar i skapandet av vår världsbild och i bilden av den idealtypiske ryske fienden.” BTJ, Mats K.G. Johansson

”Dick Harrisons bok är som sagt mycket välkommen. (…) Författaren delar generöst med sig av sitt närmast encyklopediska vetande, till priset dock av en detaljrikedom som ibland framstår som överflödig. Men den anmärkningen väger lätt mot bokens sammanlagda tyngd.” SvD, Bengt Jangfeldt


Författare: Dick Harrison Titel: Fienden : Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag Format: 160x234 mm Inbunden Antal sidor: 398 Utgivningsår: 2023 ISBN: 9789177753261


Av samma författare

Vill du stötta Ordfronts verksamhet? Swisha ditt bidrag till 123 346 97 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Podcast: Ordfronten

Ordfronts
e-böcker

Ordfront på twitter

Ordfront på instagram

Ordfront på facebook

Föreningen Ordfront

Galago


Sidan använder cookies. Läs mer.