Helene Rådberg

Helene Rådberg är verksam som författare och poet. Hon bor i Stockholm och arbetar även som lärare.

Hon debuterade 1998 med Mellan henne och jag och har sedan dess gett ut ytterligar tre diktsamlingar Hämtar mitt landskap hem (2000), En sorts mamma kallad (2006) och Det gula rummets små terapistycken (2008) på Wahlström & Widstrand.

År 2013 mottog hon tillsammans med Anna Jörgensdotter och Carolina Thorell Stig Sjödinpriset för boken Livfjädrar : Kvinnornas Sandviken (2012).

2016 mottog hon Jan Fridegård-priset med motiveringen:
Helene Rådberg får priset för hur hon genom språklig lekfullhet skildrar ett samhälle med sociala brister. Oavsett om hon gestaltar en mor, en bruksort eller alltför långa arbetsdagar i barnomsorgen så är politiken, de egna erfarenheterna och kroppen synligt sammanflätade. Att läsa Rådberg är att drabbas mitt i vardagen.

2018 erhöll Helene Gustav Frödingsällskapets lyrikpris.

I slutet av 2019 kom hon ut med sin första roman – den hyllade Mammajournalerna, och under hösten 2022 är hon aktuell med sin andra roman – Kvinnorörelse.

Helene Rådberg tilldelas 2024 fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris! Hon tilldelas detta pris för hennes synliggörande av kvinnors kamp för frihet och människovärde.

Den fina motiveringen lyder:
”Helene Rådberg har genom sina dikter och romaner synliggjort anställda inom vård och omsorg, arbetande kvinnors utsatthet, men också deras frihetslängtan och vilja till motstånd. Hennes senaste roman Kvinnorörelse (2022) ger röst åt arbetarkvinnorna som bar upp frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Det är en berättelse om hur Sverige demokratiseras underifrån, av människor som arbetar hårt, läser, studerar och står upp för det som de tror på. För rätten att få tala utan att bli avbruten. För frihet och människovärde. I dragiga kåkar i stadens fattigaste kvarter brinner en läslampa som ger hopp om en bättre framtid.”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla