Peter Alestig

Peter Alestig är journalist på Svenska Dagbladet, med ett särskilt intresse för frågor som rör hållbarhet, mänskliga rättigheter och korruption. Han har tidigare arbetat som Afrikakorrespondent.

Hösten 2019 utkommer boken Fem år av fångenskap: Om hjärtläkaren Fikru Maru – och tiden som diktaturens fånge. Med hjälp av dagboksanteckningar från tiden i fängelset, intervjuer med både Fikru och hans dotter Emy, och även med medfångar och offentliga representanter från båda länderna, bygger journalisten Peter Alestig en bild av Fikrus tid i fångenskap. Det berättas även om den starka kärleken till familjen och dottern Emy Marus obevekliga kamp för att få fadern fri.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla