Frida Stranne

Frida Stranne är född 1971 i Halmstad och doktorerade 2011 vid
Göteborgs universitet med avhandlingen George W. Bush – en (r)evolution i amerikansk utrikespolitik. Hon är lektor och forskare med särskild inriktning på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik, men har på senare år även studerat och skrivit om den inrikespolitiska utvecklingen och demokratins försvagning i USA. Sedan 2003 har hon gjort åtskilliga fältstudier runt om i USA och 2013–2014 var hon gästforskare vid American University, Washington DC.

Tidigare har hon skrivit Supermakten – vad varje svensk bör
veta om USA
(Mondial 2020) och hon är en flitigt återkommande expertkommentator i svensk media om frågor som rör amerikansk
politik och samhällsutveckling. Våren 2023 var hon tillsammans med Trita Parsi aktuell med boken Illusionen om den amerikanska freden, som ges ut i danskt band våren 2024.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla