Rickard Jonsson

Rickard Jonsson är docent vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Han har länge bedrivit forskning kring skola, maskulinitet, etnicitet och ungas språkanvändning. 2007 utkom hans doktorsavhandling Blatte betyder kompis som fick stor uppmärksamhet.

Värst i klassen, om skolans ”stökiga pojkar”, utkommer 2015.


Böcker av Rickard Jonsson


Sidan använder cookies. Läs mer.