Gå tillsammans : en historia om solidaritet
Hans Lagerberg

 

”en av årets viktigaste böcker” Dala-Demokraten

Rädslan brer ut sig och allt fler människor tvingas fly från omöjliga livsvillkor. I den rika världen försöker de välbärgade låsa sin oro ute, samtidigt som allt fler upptäcker att välfärds­samhället inte längre förmår erbjuda trygghet. I detta krisläge efterlyser alla mer solidaritet. Men vad betyder det? 

Gå tillsammans är en historik över hur människor gått sam­man för att försvara sina intres­sen, från jägarsamhällenas täta samvaro fram till den globala världsordning där människor­nas behov underordnats marknadens. Det är berättelser om klasskamp, om strejker och byggen av välfärdssamhällen, om motsättningar mellan indivi­dualism och kollektivism. 

Gå tillsammans är också en his­toria om vad solidaritet innebär med hjälp av personer som trott starkt på den, som Rosa Luxem­burg, Bertolt Brecht och George Orwell. Är solidariteten alls möjlig, och hur förenas den med personlig frihet? Vem kan vi lita på när vi tar sig oss an utmaning­en att bygga en hållbar värld? 

”Författaren Hans Lagerbergs nya bok ”Gå tillsammans” (Ordfronts förlag) är en av årets viktigaste böcker. Han bjuder läsaren på en mycket djupgående och historisk lektion.” Dala-DemokratenUlf Lundén 

”(… ) stannar man upp och läser noggrant upptäcker man att Lagerberg skriver med en förbluffande insiktsfullhet, oavsett om det gäller den solidariska lönepolitiken på 60-talet eller samtidens klimataktivism. Det är trevligt att sitta i förarhytten med den spränglärda Lagerberg och lyssna på hans milda stämma medan landskapen ideligen skiftar utanför.” Flamman, Rasmus Landström

Gå tillsammans är full av berättelser om människor som trott på vår förmåga till inbördes hjälp. Finns det någon slutsats i Lagerbergs viktiga bok så är det att kommande stora samhällsproblem måste lösas av ett starkare vi , förmågan att se sig själv i andra och gå samman kring en gemensam idé.” Mål & Medel, Tony Samuelsson

”Författaren Hans Lagerberg har försökt reda ut solidaritetens innebörd och skrivit en utmärkt bok om dess historia: Gå tillsammans. En historia om solidaritet (Ordfront förlag, 2022). Han är synnerligen kvalificerad för uppdraget. (…) Lagerberg rör sig obehindrat mellan forntid och nutid, blandar oförskräckt sin egen livshistoria med händelser av världsformat, som första världskriget. Han anför många gånger litterära texter i diskussionen, liksom olika vetenskapliga resonemang, och det fungerar mycket bra. (…) Den omfattande diskussionen av solidariteten, och inte minst de personliga inpassen, gör den mycket läsvärd och den förtjänar många läsare.”  Internationalen, Per-Olof Mattson


Författare:  Hans Lagerberg Titel: Gå tillsammans : en historia om solidaritet Format: 143x216 mm Inbunden Antal sidor: 324 Utgivningsår: 2022 ISBN: 9789177751939


Av samma författare

Vill du stötta Ordfronts verksamhet? Swisha ditt bidrag till 123 346 97 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Podcast: Ordfronten

Ordfronts
e-böcker

Ordfront på twitter

Ordfront på instagram

Ordfront på facebook

Föreningen Ordfront

Galago


Sidan använder cookies. Läs mer.