Noam Chomsky

Noam Chomsky är född 1928. På femtiotalet revolutionerade han lingvistiken och erövrade en plats i idéhistorien. Han är verksam vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA sedan 1955, och är en av vår tids intellektuella giganter.

Noam Chomsky besökte Sverige senast 2002, inbjuden av Ordfront förlag och Bok & Bibliotek. Turnén gick från mässan i Göteborg, där flera tusen personer lyssnade på honom på Scandinavium, över Örebro till Stockholm, där han en kväll fyllde Konserthuset. Han talade där under rubriken ”Är motstånd möjligt?” och menade att svaret måste bli: ”Självklart.”

– Jag var för en tid sedan i den kurdiska delen av Turkiet. De som trotsar den turkiska regimen frågar inte hur, de gör det.

I många länder är det riskabelt att arbeta politiskt, i värsta fall kan man bli mördad. Noam Chomsky poängterade att friheten i väst också medför ett ansvar.

– Helst vill makten att vi ska vara passiva och nicka instämmande till vad de säger. När folk började engagera sig på 1960-talet talade man om »demokratins kris«. Det ansågs vara ett missbruk av demokratin att vanliga människor blev aktiva.

Efter föreläsningen svarade Chomsky på publikens frågor, de flesta rörde vår tids internationella oroshärdar.

– Jag tror att USA kommer att genomföra kriget mot Irak. Bush, och hans talskrivare, har gjort det mycket klart för världen att de går till attack vad än FN säger.

Chomsky menar att USA vill vinna politiska poänger på att anfalla »den nye Hitler« och att en stark västerländsk opinion mot kriget därför skulle kunna sätta stopp för det.

– Om miljoner människor i tredje världen protesterar rycker man på axlarna, men man vill absolut inte reta den inhemska opinionen.

Framträdandet på Konserthuset var arrangerat av Ordfront, ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella Center.

Våren 2007 släpptes hans Att förstå makten (Understanding Power) på Ordfront.

Läs mer om Noam Chomsky här och här.

Böcker i svensk översättning:

Att förstå makten, Ordfront 2007 (i pocket 2008)
Hybris, Ordfront 2004
Propagandans makt – Samtal med Noam Chomsky, Ordfront 2002 (tillsammans med David Barsamian)
11/9, Ordfront 2001
Skurkstater – den starkares rätt i världspolitiken, Ordfront 2001
Makt, lögner och motstånd, Ordfront 1999
Noam Chomsky – en politisk biografi, Ordfront 1999 (av Milan Rai)
Land och frihet, Epsilon Press 1997
Historia och minne, Epsilon Press 1996
Högern och välfärden, Epsilon Press 1996
Man kan inte mörda historien, Epsilon Press 1995
Terrorismens kultur, Epsilon Press 1990
Makt och ideologi, Epsilon Press 1988
De mänskliga rättigheternas politiska ekonomi (med Ed Herman), Arbetarkultur 1981
Om språket, Norstedts 1978
Fred i Mellersta Östern?, Pan Norstedts 1975
Psykologi och ideologi, Pan Norstedts 1974
Syntaktiska strukturer, Gleerup 1973
Kunskap och frihet, Pan Norstedts 1972
I krig med Asien, Pan Norstedts 1971
Människan och språket, Pan Norstedts 1969
Makt och motstånd, Pan Norstedts 1969
De intellektuellas ansvar, W&W 1967

Pressbilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla