Format: 110x178 mm, Pocket
Antal sidor: 330
Utgivningsår: 2002
ISBN: 9789173249454

Resa i Afghanistan

Jan Myrdal

När Jan Myrdal gjorde sin första resa i Afghanistan i slutet på femtiotalet var detta land ett okänt område också för författaren. Detta var en av lockelserna med resan.”Vi ville köra vår Lillcittra på vägar där ingen personbil kört. Resa på eget ansvar och kunnande”Men bortom den fysiska spänningen, naturupplevelsen, resandets romantik, växer ett annat och mycket större äventyr fram. Mötet med ett land som sedan århundraden tillbaka varit en världskulturernas mötesplats och korsväg. Med ett stolt och obändigt folk som aldrig låtit sig ockuperats av främmande makter. Efter det mötet ser världskartan ut på ett annat sätt och historiens innebörd förändras och fördjupas. I dag står Afghanistan i världshändelsernas centrum. Människor söker spontant efter kunskap om detta hemlighetsfulla och misstänkliggjorda land. Jan Myrdals Resa i Afghanistan är en av de riktigt stora svenska reseskildringarna och en oundgänglig nyckel för den som vill söka sig bakom mediernas dags-rapportering.Boken som utgavs första gången 1960 och därefter kommit i många olika upplagor är rikt illustrerad med Gun Kessles livfulla teckningar.Författaren: Jan Myrdal är född 1927 och författare till ett stort antal romaner, självbiografiska skildringar och debattböcker. Hans böcker om bland annat Afghanistan, Kina, Indien och Mexico kan numera räknas in bland de klassiska svenska reseskildringarna.

Jan Myrdal

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla