Översättare: Ola Nilsson
Format: 150mmx227mm mm, Övrigt
Antal sidor: 731
Utgivningsår: 2024
ISBN: 9789177753964

ÖvervakningskapitalismenVid maktens nya frontlinjer

Shoshana Zuboff

I  detta mästerverk byggt på banbrytande tänkande och åratal av forskning skildrar Shoshana Zuboff fenomenet som hon döpt till övervakningskapitalismen. Vår digitala framtid har kidnappats av företagen från Silicon Valley som äger och styr internet. I den nya ekonomin är vi inte bara konsumenter, inte heller produkter – vi är råvaran. 

Zuboff visar hur företag som Google och Facebook använder information om oss, inte bara till att förutspå vårt beteende och kunna skräddarsy innehåll och reklam, utan också till att påverka våra val som kunder, medborgare och människor. Motståndet mot övervakningskapitalismen har hittills varit svagt från både lagstiftarna och civilsamhället. Tills nu har vi villigt överlämnat våra ansikten, åsikter och vänskapsband till techbolagen, tänkt jag har inget att dölja. Men det är inte för sent att ta tillbaka makten, menar Zuboff och skriver: Om du inte har något att dölja, så är du ingenting.

Recensioner

"...den viktigaste boken som ges ut det här århundradet."

Zadie Smith

"Shoshana Zuboff har skrivit en lärd, intelligent och välresonerad bok som inte bara upplyser och skakar om, utan även ger oss en chans att bjuda motstånd mot den förfärliga nya verklighet som smugits på oss."

Peter Englund

"mycket tankeväckande och behandlar en viktig långsiktig samhällsförändring"

 Anders Weidung
BTJ

"Zuboffs stora styrka är hennes breda perspektiv, från nationalekonomi och företagande till sociologi och psykologi, och att hon knyter ihop det med sylvass argumentation.(...) På många sätt är "Övervakningskapitalismen" ett standardverk för diskussionen om teknologijättarnas påverkan på vårt samhälle, på samma sätt som Thomas Pikettys "Kapitalet" blev det för nationalekonomin."

 Martin Jönsson
Dagens Nyheter

"Det som ibland kallas nätlogik eller socialamedierlogik är alltså inget annat än en genomtänkt utformad struktur som syftar till att hålla kvar användarna i tjänsterna, även när vi tror att vi loggat ut. Allt fler prylar kopplas ihop digitalt så att internet smälter samman med den fysiska världen, vilket gör det snart sagt helt omöjligt att logga ut . Det finns ingen väg ut, skriver Zuboff, övervakningskapitalismen måste regleras i lagstiftning. Jag är benägen att hålla med henne, och önskar framför allt en mycket mer påläst debatt om vår digitala utveckling som förmår hålla sig kritisk till teknikföretagens eufemismer så att vi alla slutar att dansa efter övervakningskapitalisternas pipa. Nu finns Övervakningskapitalismen vid maktens nya frontlinjer på svenska, och det vore tjänstefel av våra politiska beslutsfattare att inte genast läsa den."

Aftonbladet
Cecilia Djurberg

"en viktig bok som undersöker och kartlägger tech-företagens övervakning i dag. Vad händer egentligen när vi dagligen matar in information i sökmotorer och sociala medier? Boken är 700 sidor lång så att läsa den är samtidigt en träning i att avstå från sociala medier." "

Arbetaren

Shoshana Zuboff

SHOSHANA ZUBOFF är professor emerita vid Harvard Business School och har tidigare skrivit två epokgörande verk om hur teknologin påverkar våra liv. In the Age of the Smart Machine (1988) förutspådde hon hur datorer skulle förändra arbetslivet, och The Support Economy (2002) förutsåg hon tillkomsten av skräddarsydda digitala produkter. Hösten 2021 var hon aktuell med Övervakningskapitalismen, som ges ut i danskt band våren 2024.

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla