Format: x mm, Epub
Antal sidor: 317
Utgivningsår: 2022
ISBN: 9789179450434

Frihandelns fångarAvtalen som hotar demokratin

Rikard Allvin

Efter finanskrisen har EU fört fram frihandelsavtalen som ett sätt att lyfta ekonomin och minska ojämlikheten.

Men bakom löften om växande export och nya jobb döljer sig något annat. Demokratisk lag stiftning ska förhandsgranskas för att undvika stoppklossar för handeln. Genomförda avregle ringar och privatiseringar låses fast. Och utländska investerare får tillgång till ett parallellt rätts system där de kan stämma stater.

Närmast helt utan offentlig debatt har Sverige klivit fram som en av frihandelsavtalens främsta förespråkare. Näringsliv, fackförbund och politiker från höger till vänster gör gemensam sak för att främja utvecklingen. Men vet vi egentligen vad det är vi gett oss in i?

I denna ögonöppnande bok granskar Rikard Allvin glädje kalkylerna bakom avtalens ef fekter och visar att avtalen, nam net till trots, inte längre har så mycket med frihandel att göra. I stället håller vi på att begränsa demokratins handlingsutrymme för årtionden framåt.

RIKARD ALLVIN är samhällsvetare med en masterexamen i Globala studier och är idag en av våra ledande experter vad gäller handelsfrågor. I snart ett decennium har han befunnit sig där debatten och besluten om de här avtalen har fattats. Bland annat i rollen som tidigare sakkunnig för Miljöpartiet i EU-parlamentet.

"Wow. Det är min spontana känsla när jag läser nya boken Frihandelns fångar. Tänk att en kritisk bok om internationella handels- och investeringsavtal kan vara så pass medryckande och intressant. Här finns många berättelser som borde fyllt löpsedlar. (…) en utmärkt bok som pedagogiskt och relativt lättläst visar hur djupa problemen är med dessa handelsavtal för miljö, hälsa, välfärd, demokrati, osv." Mat & Klimat, Göran Hådén

"Styrkan i boken är Allvins engagemang och hans förmåga att analysera och ifrågasätta. (…) en angelägen, välskriven och mycket intressant bok." BTJ, Mats K.G. Johansson

"Om detta skriver Rikard Allvin såväl initierat som spännande i boken Frihandelns fångar avtalen som hotar demokratin. Boken borde bli obligatorisk läsning för riksdagsledamöter. (…) Rikard Alvins som är en av landets ledande experter när det gäller handelsavtal har genom sin bok gett möjlighet för alla som är intresserade av demokrati och framtid att begripa vad som håller på att ske." Birger Schlaug

Rikard Allvin

RIKARD ALLVIN är samhällsvetare med en masterexamen i Globala studier och är idag en av våra ledande experter vad gäller handelsfrågor. I snart ett decennium har han befunnit sig där debatten och besluten om de här avtalen har fattats. Bland annat i rollen som tidigare sakkunnig för Miljöpartiet i EU-parlamentet. Han arbetar som utredare och har skrivit rapporter för bland annat LO och Naturskyddsföreningen.  Våren 2022 är han aktuell med fackboken Frihandelns fångar. I denna ögonöppnande bok granskar Rikard Allvin glädjekalkylerna bakom avtalens effekter och visar att avtalen, namnet till trots, inte längre har så mycket med frihandel att göra. I...

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla