Format: 147x215 mm, Häftad
Antal sidor: 259
Utgivningsår: 2009
ISBN: 9789170375163

Är vi inte alla minoriteter i världen?Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och invandrare

Globaliseringen, avkoloniseringen och nationalstaternas minskade inflytande har fyllt världen med minoriteter av alla slag som kräver sina mänskliga rättigheter. Och många förespråkar ett världsmedborgarskap som upplevs som rättvisare än det nationella, eller europeiska, medborgarskap som utestänger många.
Hur kan minoriteters berättigade krav på självbestämmande förverkligas? Kan urfolk och minoriteter som lever över nationsgränser redan ses som framtidens världsmedborgare?
Är vi inte alla minoriteter i världen? är en antologi med forskare från hela världen, baserad på MR-dagarnas tema 2008 om urfolks och minoriteters rättigheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla