Krusbärssorter enligt Alexandra Smirnoff

En imponerande sammanställning av 109 relevanta krusbärssorter gjordes av pomologen Alexndra Smirnoff i Handbok i svensk pomologi från 1902. Då boken är något svårfunnen har vi valt att tillgängliggöra hennes sammanställning i sin helhet här.

Detta är ett elektroniskt appendix till Krusbärsboken av Martin Ragnar och Jens Linder.