Format: , Övrigt
Utgivningsår: 2024
ISBN: 9789177753766

Pressbilder

Barnet och språketFrån skrik och joller till ord och samtal

David Pagmar

Människans språkutveckling är allt annat än en isolerad process. Utvecklingen breder ut sig över det fysiologiska, psykologiska och sociala. En första svepande blick över ämnet räcker för att inse att det är otaliga egenskaper som barnet måste behärska för att en dag kunna deltaga i ett språkligt samtal.

Barnet måste interagera med andra människor. Hen måste kunna avgränsa, bunta ihop, hitta skillnader och likheter. Hen måste kunna framställa gester och språkliga signaler, till exempel med munnen, halsen och lungorna, eller med händerna, armarna och ansiktet.

Senare, när ett ordförråd börjar växa fram måste barnet lära sig i vilken ordning orden kommer och hur de kan kombineras och ändras. Liksom de regler för hur vi pratar om världen, om tid, om antal, om perspektiv. Listan kan göras lång. 

Under de första levnadsåren genomgår människan en häpnadsväckande förändring, från att ge ifrån sig reflexmässiga signaler via mycket begränsade uttryck, till att uppnå en alltmer sofistikerad kommunikation där barnet fritt kan navigera språkligt genom tid och rum. Vägen från bäbisens joller till skolbarnets samtal är en svindlande resa. 

I boken Barnet och språket vägleds vi genom detta komplexa system av den framstående lingvisten David Pagmar som forskar om barns språkutveckling. Följ den omtumlande utvecklingen av barnets språk där vissa delar framstår som självklara, medan andra framstår som olösliga gåtor.

David Pagmar

David Pagmar, född 1983, är skribent och doktor i språkvetenskap. Han forskar vid Göteborgs universitet om hur vi människor lär oss att använda vårt förstaspråk. Pagmar är även verksam som musikartist och driver poesiförlaget Pamflett. Han bor i Stockholm med sambo och två barn. Hösten 2024 är Pagmar aktuell med Barnet och språket.

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla