Format: x mm, Danskt band
Utgivningsår: 2024
ISBN: 9789177754152

Stulet landSvensk makt på samisk mark

Lennart Lundmark

Det krävdes inga arméer för att erövra samernas land. Det räckte med fogdar och ämbetsmän. De fick agera egenmäktigt med statens goda minne. Sedan gjordes godtycket till lag och förordning.  

Historikern Lennart Lundmark har ägnat decennier åt forskning om den svenska statens politik gentemot samerna från 1500-talet och framåt. Han har grävt djupt i arkiven och avslöjar hur övergreppen mot samerna egentligen gick till.  

Samerna behandlades relativt bra fram till slutet av 1700-talet men senare berövades de sina gamla rättigheter och kronan lade beslag på deras marker. Den svenska samepolitiken bär på ett skuldtyngt historiskt arv. Liksom många andra ursprungsfolk har samerna blivit en minoritet på de marker som en gång var deras.  

Men trycket utifrån ökar. FN:s kommitté mot rasdiskriminering och Europarådets kommission för mänskliga rättigheter är skarpa i sin kritik av Sveriges behandling av samerna. I andra demokratiska länder får ursprungsbefolkningarna starkare rättigheter på sina gamla områden. Men i Sverige fortsätter samerna att förlora allt mer.

Lennart Lundmark

Lennart Lundmark (f. 1942) är docent i historia. Han har skrivit flera böcker om den svenska statens politik mot samerna. Han har även varit historisk konsult åt statliga utredningar och expertvittne för samesidan i domstolsprocesser. Lennart Lundmark är bosatt i Vaxholm. På Ordfront förlag kom han 2010 ut med Stulen mark - svensk makt på samisk mark. Läs mer på: www.lennartlundmark.se

Mer om författaren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs om vår kommande utgivning först av alla