Rättelse

 

Tyvärr har ett par fel smugit sig in i diagrammen på s. 28 och s. 61 i Erik Sandbergs Jakten på den försvunna skatten. De korrekta diagrammen ser ut som följer: