Imperiernas fall : från Akkad till USA
Dick Harrison

Stormakter har förundrat människor ända sedan dessa först bredde ut sig över jorden för tusentals år sedan. Samtliga historiska imperier har förr eller senare fallit: assyrier, babylonier, romare, perser, araber, kineser, mongoler, britter, tyskar, frans­män och även svenskar har byggt upp stormakter, underku­vat grannar och spritt ideologier och kultur till omvärlden bara för att sedan mista nästan allt.  

Inget imperium har varat för evigt. Men varför har de fallit? Under de senaste seklerna har oändligt stor forskarmöda ägnats frågan om varför de romerska kejsarnas välde, antikens mäk­tigaste imperium, gick under, och slutsatserna har pekat åt vitt skilda håll. 

Den här boken tar ett hel­hetsgrepp på imperier från det mesopotamiska Akkad till USA under Trump och Biden. Hur har imperier konstruerats och vidmakthållits, vilka brister har frambesvurit deras fall och hur har makten utvecklats och konfronterat kriser? Detta är erfarenheter vi inte har råd att ignorera. 

”Att däremot studera varför ett rike föll och försöka förstå de bakomliggande orsakerna är både möjligt och intressant. En som gör just detta är Dick Harrison, som i sin nya bok Imperiernas fall från Akkad till USA (Ordfront) på drygt 400 sidor skildrar imperiers fall genom världshistorien. Det är ett till synes omöjligt uppdrag, men Harrison löser utmaningen genom att inte förlora sig i för mycket detaljer. Med väl valda exempel skildrar han översiktligt ett stort antal mäktiga rikens fall, men gör samtidigt djupdykningar i vissa av dem och bjuder på reflektioner som hjälper läsaren att se det allmängiltiga i det specifika. (…) Samtidigt är det ett lyckat grepp att svepa över historien och ta fasta på vad som är det återkommande i så många imperiers fall. På så sätt framträder ett mönster”  SVD, Kristian Göransson

”Det är bra att Harrison inte begränsar sig till Sydeuropa och Mellanöstern utan även tar upp till exempel mayariket.” Aftonbladet, Kalle Holmqvist

”Varför och hur ett imperium faller är en komplex historia, visar historikern Dick Harrison med sin nya bok ”Imperiernas fall”, och det som brukar viftas med som förklaringar som att dekadensen tar över och försvagar ett samhälle är mest en rökridå som skymmer sanningen. (…) Dick Harrison visar en imponerande kunskap och bredd när han i detalj redogör för maktstrider som har samlat damm i tusentals år.” Hudiksvalls Tidning, Kristian Ekenberg


Författare:  Dick Harrison Titel: Imperiernas fall : från Akkad till USA Format: 158x233 mm Inbunden Antal sidor: 442 Utgivningsår: 2022 ISBN: 9789177751588


Av samma författare

Vill du stötta Ordfronts verksamhet? Swisha ditt bidrag till 123 346 97 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Podcast: Ordfronten

Ordfronts
e-böcker

Ordfront på twitter

Ordfront på instagram

Ordfront på facebook

Föreningen Ordfront

Galago


Sidan använder cookies. Läs mer.