Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.
Klara Dolk

Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan.
Men hur fungerar det i praktiken? Vad händer när
barnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas
välmenande försök att fostra, utan istället gör
motstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbete
kunna se ut som inte enbart utmanar normer om
»kön«, utan också normer om »barn« och »vuxna«?
I Bångstyriga barn möter vi barn och pedagoger på
en förskola där man aktivt arbetar med genuspedagogik,
likabehandling och barns rättigheter.
Boken handlar om hur vi vuxna, lärare såväl som
föräldrar, försöker påverka barnen åt »rätt« håll.
Om hur svårt vi har att låta barnen vara delaktiga
och få makt att påverka på riktigt – och om hur
barnen inte alltid låter sig styras, utan istället blir
just bångstyriga. Men barnens motstånd kanske
inte är ett problem, det kanske i själva verket är
ett sätt att utöva demokrati?
Boken vänder sig till alla som är intresserade av
pedagogik och barnuppfostran i relation till makt,
normer och delaktighet.
Klara Dolk är verksam vid Stockholms universitet och utbildad förskollärare. Hon föreläser om genuspedagogik och normkritisk pedagogik och har bland annat medverkat i antologin En rosa pedagogik(2011). Bångstyriga barn är
hennes doktorsavhandling.

”Bångstyriga barn är ett viktigt bidrag till diskussionen om hur fostran av barn, även normkritisk sådan, krockar med strävan efter barns delaktighet. Många av diskussionerna i boken är intressanta, användningen av begrepp som jämställdhetsarbete, värdegrundsarbete, genuspedagogik och normkritisk pedagogik överlappar dock och det kan vara förvirrande; är det förskolans definitioner som råder, eller forskningens? Begreppsapparaten hindrar dock inte Klara Dolks avhandling från att vara en tankeväckande samtidsskildring av förskolans goda föresatser, och av hur metoderna som implementeras inte alltid når hela vägen fram.”
Ann Werner, Pedagogiska magasinet


Författare:  Klara Dolk Titel: Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. Format: 139x190 mm Danskt band Antal sidor: 299 Utgivningsår: 2013 ISBN: 9789170377259


Av samma författare

Vill du stötta Ordfronts verksamhet? Swisha ditt bidrag till 123 346 97 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Podcast: Ordfronten

Ordfronts
e-böcker

Ordfront på twitter

Ordfront på instagram

Ordfront på facebook

Föreningen Ordfront

Galago


Sidan använder cookies. Läs mer.