Lars Åke Augustsson

Lars Åke Augustsson är född 1949 i Bengtsfors, Dalsland. Efter ett par diktsamlingar prosadebuterade han 1973 med FNL-gruppen, en roman om solidaritetsarbetet med Vietnam. Förutom två romaner om en dalsländsk arbetarfamilj 1945-65, Fredstid (1977) och Orostid (1978), hör de flesta av Augustssons romaner hemma i samtiden. Inspektören (1976) handlar om trygghetens pris, Arbetet och döden (1980) består av fyra berättelser från modern arbetarmiljö och Puritanen (1981) är en uppgörelse med kommunismen.

Kring upprorets möjligheter och kring det personliga ansvaret både för sin egen och sin samtids verklighet kretsar de flesta av Lars Åke Augustssons senare böcker. I essäsamlingen De heligas uppror (1984) sker det med utgångspunkt från den engelska revolutionen på 1600-talet. I romaner som Fjärrförbindelse (1985) och Vapenmakt (1985) rör det sig om naiva eller cyniska svenskar i ett sovjetiskt behärskat Östeuropa, i thrillerbetonade handlingar.

Med En enkel fråga (1988) återvände Lars Åke Augustsson till den svenska arbetarmiljön från tidigare romaner, nu med ett kalejdoskopiskt montage av kortare och längre berättelser, skrönor, monologer kring de trygga gamla värdenas undergång, och frågan ställs: vad ska jag göra? Novellsamlingen Inre ansikten (1989) är en fascinerad skildring av den svenska vardagens gåtor. Under och låga (1992) består av fem tematiskt sammanhållna berättelser om ovanliga människor som kallas vanliga.

2002 tilldelades Lars Åke Augustsson fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris på 125.000 kronor av Ivar Lo-Johanssons stipendiefond.

Juryns motivering: ”Lars Åke Augustssons drygt trettioåriga produktion bärs fram av ett starkt socialt patos med arbetarklassens villkor i centrum. I olika genrer, som romaner, noveller, essäer men också reportageböcker och lyrik skildrar han arbetsliv och vardagsdrömmar, mänsklig närhet och förtryckande livsvillkor. Spännvidden i hans författarskap omfattar såväl yttre som inre landskap, från att levandegöra pappersindustrins skiftarbetartillvaro till att ställa ut puritanen i oss till allmän beskådan. Genom bredden i författarskapet och genom sin i litterär praktik demonstrerade solidaritet med de små och förtryckta är Lars Åke Augustsson en författare som verkar i Ivar Lo-Johanssons anda.”

Bland Lars Åke Augustssons övriga böcker finns:

Lust att skriva 2002
Sveavägen 2001
Min broders bok 1999
Jesús och hans bröder 1998
Maoisterna (med Stig Hansén) 1997
Bakom ryggen 1996
Imago 1995
Att skriva romaner och noveller 1993
På spaning efter socialismen (med Stig Hansén) 1991
Klasskamraterna (med Stig Hansén) 1990
Att skriva prosa 1989
Mamman och mördaren (med Stig Hansén) 1988
Kretsarna (med Stig Hansén) 1986
De senaste böckerna har kommit på Leopard förlag: Nära döden. Om dödsstraffet i Texas, USA – och om oss (2003, pocket 2004); Substans. En tankebok om substantivets betydelse, och Verbalisera. En tankebok om verbets betydelse (båda med Stig Hansén 2003); Full frihet. Alkohol och makten över våra liv (2006).

Så här har Lars Åke Augustsson skrivit om sitt författarskap:

»Få räknar mig till den svenska litteraturens charmgossar. Men den som söker berättelser om människor som mitt i vardagen ställs inför frågor om tro, moral, ansvar och frihet, kan tycka att jag är en spännande författare just i kraft av mitt allvar.«

Källa: Författaren själv, Bra Böcker 1993 m.fl.Vill du stötta Ordfronts verksamhet? Swisha ditt bidrag till 123 346 97 15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Podcast: Ordfronten

Ordfronts
e-böcker

Ordfront på twitter

Ordfront på instagram

Ordfront på facebook

Föreningen Ordfront

Galago


Sidan använder cookies. Läs mer.