Till matens försvar
Michael Pollan

Ät mat. I måttliga mängder. Huvudsakligen vegetabilier.
Med dessa sju ord slår Michael Pollan fast hur han anser att vi borde förhålla oss till mat.
Att mat och ätande skulle vara i behov av något försvar verkar kanske motsägelsefullt i en tid när övergödning framträder som ett allvarligare hot mot människors hälsa än undernäring. Men det mesta av det vi i dag konsumerar är inte mat, menar Michael Pollan, och vårt sätt att inmundiga detta i bilen framför teven och i ökande omfattning ensamma, är inte att betrakta som måltider.
I vår så kallade västerländska diet har mat ersatts med näringsämnen och sunt förnuft med förvirring. Resultatet har blivit vad Pollan kallar den amerikanska paradoxen: en märkbart sjuklig befolkning som är fullständigt fixerad vid näringsämnen, kosthållning och föreställningar om att äta sunt. Ju oroligare vi är för att inte få i oss rätt näringsämnen, desto mindre hälsosamt lever vi.
I Till matens försvar berättar Michael Pollan hur den västerländska dieten uppkommit men också hur vi kan ta oss ifrån den. Han visar oss hur vi kan välja rätt mat, till exempel genom att undvika allt som inte din mormors mor kan känna igen som mat. Men han ger oss också råd om hur vi kan hitta tillbaka till glädjen i att äta.
För mat handlar också om njutning och om gemenskap, och om vår relation till naturen.

Michael Pollan är författare och professor i journalistik vid Berkeley. Han har tidigare gett ut The Omnivore´s Dilemma, The Botany of Desire, och En andra natur. En trädgårdsodlares bildningsväg och är sedan många år medarbetare i The New York Times Magazine. Läs mer på: www.michaelpollan.com


Författare:  Michael Pollan Titel: Till matens försvar Översättare: Cajsa Mitchell Format: 138x215 mm Inbunden Antal sidor: 249 Utgivningsår: 2009 ISBN: 9789170373978


Av samma författare


Sidan använder cookies. Läs mer.