Tariq Ali

Tariq Ali är författare och fi lmare. Han föddes 1943 i Lahore, dåvarande brittiska Indien, men numera Pakistan. Hans protester mot militärdiktaturen
i Pakistan under 1960-talet ledde till att han tvingades gå i permanent exil i Storbritannien.
Tariq Ali har skrivit mer än ett dussin böcker inom historia och politik, romaner samt teater- och filmmanus. Han arbetar som redaktör på New Left Review och bor i London.

Ordfront har givit ut Tariq Alis internationellt uppmärksammade Fundamentalisternas kamp (2003) samt Bush i Babylon (2005). 2010 utkom Pakistan mellan diktatur och korruption.

Läs mer på Tariq Alis hemsida.


Böcker av Tariq Ali


Sidan använder cookies. Läs mer.