Sara Berg

Sara Berg är dramapedagog inriktad på normkritik och genus samt instruktör i feministiskt självförsvar. Tillsammans med Rebecka Bohlin har hon skrivit Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet (2013). Läs mer om boken och kurskonceptet Bit inte ihop! på bitinteihop.se.

Hösten 2017 kommer den andra boken som de skrivit tillsammans, Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier.


Böcker av Sara Berg


Sidan använder cookies. Läs mer.