Michael Dahlberg-Grundberg

Michael Dahlberg-Grundberg är fil. dr i sociologi, och är intresserad av politisk aktivism, sociala rörelser och digitala medier.

Hösten 2017 är han aktuell med boken Den ensamme terroristen som han skrivit tillsammans med Heléne Lööw och Mattias Gardell.


Böcker av Michael Dahlberg-Grundberg


Sidan använder cookies. Läs mer.