Birgitta Holm

Birgitta Holm är svensk författare och professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har skrivit om flera kvinnliga författarskap, däribland Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf, Sara Lidman, Victoria Benedictsson och Rut Hillarp, och även i essäboken Tusen år av ögonblick – från den heliga Birgitta till den syndiga (2002). Hon är också verksam som kritiker och essäist i tidskrifter och dagspress liksom i radio och tv.

Våren 2015 är hon aktuell med Språnget ut i friheten – om ögonblicket då konsten blir revolutionär.


Böcker av Birgitta Holm


Sidan använder cookies. Läs mer.